#Lifestyle #Tech news #ความงาม

ปลูกผม FUE กับ ปลูกผม FUT แบบไหนดีกว่ากัน 

การปลูกผมถาวรในปัจจุบันที่นิยมใช้จะมีหลัก ๆ ด้วยกัน 2 แบบ คือ การปลูกผม FUE และ การปลูกผม FUT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาศีรษะล้านหรือมีผมบางเกินไป ให้กลับมามีผมปกคลุมเป็นปกติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความสวยงาม และเสริมสร้างบุคคลิกภาพให้กับผู้ปลูกผม  ปลูกผม FUE กับ ปลูกผม