#Lifestyle #Tech news #ความงาม

ปลูกผม FUE กับ ปลูกผม FUT แบบไหนดีกว่ากัน 

การปลูกผมถาวรในปัจจุบันที่นิยมใช้จะมีหลัก ๆ ด้วยกัน 2 แบบ คือ การปลูกผม FUE และ การปลูกผม FUT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาศีรษะล้านหรือมีผมบางเกินไป ให้กลับมามีผมปกคลุมเป็นปกติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความสวยงาม และเสริมสร้างบุคคลิกภาพให้กับผู้ปลูกผม 

https://www.evosmp.com/

ปลูกผม FUE กับ ปลูกผม FUT แตกต่างกันยังไง 

การปลูกผมทั้ง 2 วิธี คือการศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผมบางอย่างถาวร ด้วยการย้ายรากผมจุดที่แข็งแรงและมีความหนาแน่นกว่าไปปลูกในบริเวณที่มีผมบางกว่า เพื่อแก้ปัญหาศีรษะล้านเหมือนกัน โดยผลลัพท์ที่ได้มาจากเซลล์รากผมธรรมชาติ ทำให้มีผมงอกใหม่ขึ้นปกคลุมหนังศีรษะเต็มที่ เส้นผมแข็งแรง ไม่หลุดร่วงง่าย แต่การปลูกผมแบบ FUE และ การปลูกผมแบบ FUT จะมีเทคนิคและวิธีที่แตกต่างกัน รวมถึงลักษณะแผลที่เกิดขึ้นหลังจากทำการย้ายเซลล์รากผม 

การปลูกผม FUE 

วิธีการปลูกผมแบบ FUE เป็นการปลูกผมถาวรแบบไร้รอยต่อ โดยแพทย์จะใช้หัวเจาะไฮบริดขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งทำจากโลหะไททาเนียม เพื่อเจาะเอาเซลล์รากผมที่แข็งแรงและมีความสมบูรณ์ที่สุดออกมาจากบริเวณด้านหลังศีรษะ (Donor Area) โดยจะเจาะทีละกอ (ใน 1 กอ จะมีเซลล์รากผมประมาณ 1-4 เส้น) แล้วนำเซลล์รากผมที่ได้ไปคัดแยกและจัดกลุ่มให้เหมาะสม จากนั้นนำไปแช่ในน้ำยาปลูกผมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการปลูกผมโดยเฉพาะ และเติมสารให้พลังงานแก่เซลล์รากผม เพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารให้เส้นผม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกผมให้ได้ผลลัพท์ที่ดียิ่งขึ้น ก่อนที่แพทย์จะนำมาปลูกลงในตำแหน่งและทิศทางตามที่ต้องการ 

ข้อดีของการปลูกผม FUE

เนื่องจากการปลูกผมแบบ FUE ใช้หัวเข็มไฮบริดที่มีขนาดเล็กมาก และไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหนังศีรษะ ทำให้แผลที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร ซึ่งเท่ากับรูเข็มไฮบริดที่ใช้ในการเจาะเอาเซลล์รากผมนั่นเอง (แผลเป็นมีลักษณะเป็นรอยจุดเล็ก ๆ สีขาว หรือ ออกแดง กระจายบริเวณที่มีการดึงรากผม) แต่เมื่อผมยาวกว่า 3 มิลลิเมตร ก็จะปกคลุมปิดแผล ทำให้มองไม่เห็นแผลเป็นเหล่านั้นอีก  

การปลูกผม FUT 

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ FUT จะมีความแตกต่างจาก FUE เพียงแค่วิธีการนำเอาเซลล์รากผมออกมาจากหนังศีรษะ โดยจะใช้การผ่าตัดเอาหนังศีรษะบริเวณด้านหลังออกมาทั้งชิ้น แล้วจึงนำไปแบ่งเป็นกราฟท์ใต้กล้องจุลทรรศน์ ส่วนขั้นตอนอื่น ๆ จะเหมือนกับวิธีการปลูกผม FUE รวมไปถึงเรทราคาปลูกผมก็เช่นกัน 

ข้อดีของการปลูกผม FUT 

ข้อดีของการปลูกผมแบบ FUT คือ แพทย์สามารถย้ายเซลล์รากผมได้จำนวนมากในเวลาสั้น ๆ และไม่จำเป็นต้องโกนผมก่อนผ่าตัด และวิธีนี้ยังไม่ทำให้หนังศีรษะบริเวณที่ผ่าตัดบางลงอีกด้วย เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้จำนวนกราฟท์ในปริมาณมาก หรือ ผู้ที่มีแนวโน้มอาจต้องทำการปลูกผมซ้ำหลายรอบ 

ข้อเสียของการปลูกผม FUT 

เนื่องจากการปลูกผมแบบ FUT คือ การย้ายเซลล์รากผมโดยผ่าตัดเอาหนังศีรษะออกทั้งชิ้น ทำให้เกิดรอยแผลเป็นจากการผ่าตัด โดยมีลักษณะรอยแผลเป็นยาว 15-30 เซ็นติเมตร ตรงบริเวณที่มีการผ่าตัด ซึ่งก็คือศีรษะด้านหลัง ดังนั้น หากไม่ต้องการให้ใครเห็น ผู้ปลูกผมจะต้องไว้ผมยาวให้เกิน 2 เซ็นติเมตรขึ้นไป เพื่อช่วยปิดแผลเป็นดังกล่าว 

Portrait of funny handsome caucasian man in casual clothes acting like monkey, smiling and scratching head, standing against gray background. Boy attend acting classes in local theatre.

ปลูกผมถาวรแบบไหนดีกว่ากัน  

เห็นได้ว่าการปลูกผมถาวร แบบ FUE และ FUT มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน และส่วนใหญ่เรทราคาปลูกผมทั้งสองแบบก็เท่ากัน ดังนั้น จึงต้องทำการปรึกษาแพทย์เพื่อให้ช่วยวินิจฉัยว่าแบบไหนเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งแพทย์ที่ดีจะฟังความต้องการของผู้ที่จะปลูกผมก่อน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัย จากนั้นจะให้คำแนะนำและวิธีที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุด